Bild 3947 Lärarna Nyström och Maja Westman med var sin skolklass på ett gemensamt kort. Kortet ar taget på skolgården vid den norra kyrkskolan.