Bild 3948 Från skolan vid Västerlanda kyrka i början av 1920-talet. Bland skolbarnen ser vi bland andra Jenny Karlsson, Kerstin Larsson, Gunborg Karlsson, Astrid Kihlman, Lilly Larsson, Alice Emanuelsson, Hildur Bengtsson, Lilly Pettersson, Astrid Karlsson, Anna Pettersson, Jenny Pettersson, Erik Jakobsson, Harry Johansson, Ture Johansson, Rut Osterberg, Einar Olsson, Karin Karlsson, Oskar Karlsson, Anna Pettersson, Ester Pettersson.
I bakgrunden lärare Nyström med fru samt barnen Inga och Åke.