Bild 3926 Harry Jacobsson, kyrkvaktmästare och pastor Edvard Hallén

Kommentarer

14.11.2016 21:50

Berit Johnsson

Harry Jacobsson, kyrkvaktmästare och pastor Hallén