Bild 3924 Berta Kyrklund och Ruth Bjuhr

Kommentarer

14.11.2016 21:47

Berit Johnsson

År det inte Berta Kyrklund?