Bild 3921 Harry Jacobsson som var kyrkvaktmästare och skötte gravarna under flera år

Kommentarer

14.11.2016 21:45

Berit Johnsson

Nej, det här är Harry Jacobsson som var kyrkvaktmästare och skötte gravarna under flera år