Bild 3928 På bilden sitter den mycket avhållna småskollärarinnan Hilma Johansson i mitten av sin skolklass. Kortet at taget vid norra skolhuset mitt emot kyrkan.