Bild 974 Skolbarn med lärare ovanför Västerlanda kyrka