Bild 3607 Skolkort från Åsbräcka, namn framgår av bild 3608.