Bild 3603 Detta kort är taget mot skolbyggnadens gavel med skolsalen i bakgrunden. Med på kortet är både skolfröken och slöjdlärarinnan.