Bild 3595 Interiörbild från fröken Karlssons våning.