Bild 3585 Elever och lärarinna vid Åsbräcka skola.