Bild 853 Arthur Smith lämnar här post till Berhard Palmin, utdelningen sker vid riksvägen, då ingen postutdelning förekom uppför Tysslandabacken. Denna syssla skötte oftast Palmin.