Bild 3598 Fröken Karlsson med elva små vackra Lucior bakom sig. Namn framgår av bild 3599.