Bild 3596 Fröken Karlsson tar här tillfället i akt och blir fotograferad när hon är ute på en cykeltur.