Bild 3584 Åsbräcka nya skola omkring sekelskiftet med lärare Oskar Smedberg med familj och elever.