Bild 3571 Dessa herrar har nu besiktigat restaureringen av kyrkobyggnaden.
Kortet är taget 22 nov. 1915. Namn framgår av nästa bild.