Bild 3563 Här har vi kyrkan med torn, det tillkom vid sista restaureringen 1915. Den gamla klockstapeln fick tjäna som stomme till tornet. Man sågade av nederdelen på stapelns ben och satte överdelen ovanpå vapenhuset. Arbetet utfördes av byggmästare C Wallström från Lödöse.