Bild 3557 Ett kort mot kyrkan från öster, här har vi också fått med porthuset och kyrkstallen.