Bild 3556 Ett interiörbild från kyrkan taget vid samma tid.