Bild 3583 Åsbräcka första skolhus som redan efter ett år visade sig vara för litet, varför man nödgades göra en tillbyggnad vid norra gaveln. På kortet ser vi folkskollärare Nils Holm med en skolklass. Kortet är taget omkring år 1890.