Bild 3564 Denna bild inifrån kyrkan är tagen efter restaureringen 1915. Vi ser att det har kommit en matta på golvet, bänkar och väggar är ommålade.