Bild 3567 Kyrkan fotograferad i sydostlig riktning.