Bild 3560 Dopfunten i Åsbräcka kyrka aär vackert utskuren i ek, är troligen av samma ålder som predikstolen.