Bild 3561 På detta kort ser vi att klockstapeln har flyttats fram på den södra sidan av kyrkan