Bild 845 Upphåll i backtävlingarna i Tysslandabacken. På Valter Ivarssons gård, sittande från höger Arne Westerlind, Gösta Westerlind, Erik Ekberg (Smörkullen), Evald Karlsson (Tysslanda).