Bild 3574 Namn på personerna som finns på bild 3573.