Bild 3573 Kyrkorådet i Åsbräcka år 1917. Namn framgår av bild 3574.