Bild 3555 Ett gammalt kort över Åsbräcka kyrka, byggd år 1714. Lägg märke till den fina skihagen i förgrunden.