Bild 3559 Även detta kort är från den tiden då klockstapeln stod bortom vapenhuset, på kyrkans norra sida.