Bild 649 Åsbräcka Spång över Slumpån, Stångeforsen