Bild 3577 Kyrkoherdarna Bertil Helgesson och Herman Gustavsson står på kyrkbacken och lyssnar på musik från kyrktornet.