Bild 2061 Slumpån arbeten efter höjningen av älven 1916