Bild 2056 1914 17 februari Uppströmsvy av fallet vid Åkerström under pågående muddringsarbeten