Bild 1123 Valter Ivarsson sittande på självbindaren, stående bredvid hans far Ivar Carlsson, i handen håller han Valters dotter Gunvor.