Bild 2051 20 september 1914 Den södra muddringsupplagsplatsen vid Tysslanda