Bild 912. Ett gammalt foto över Åsbräcka kyrka, byggd år 1714. Lägg märke till den fina skihagen i förgrunden.