Bild 846 Från depån ser vi Torsten Andersson på sin Norton.