Bild 844 Tidningsklipp om backtävlingarna i Tysslandabacken.