Bild 1118 Valter Karlsson med sin moderna lastbil av märket Dodge med handdriven skruvtipp för att underlätta avlastning bla. grus. Detta var under krigsåren då bilarna dreva med gengas. Som lashjälp har han här Bert Johansson på Skansen.