Bild 66 Djuraktion på Tysslanda. I förgrunden Niklasson, ägare till Prässegården