Bild 1119 Åkeriägare Valter Karlssons fastighet. Med kortet f.v. står Valter med fru Edit och pojken i mitten är deras son Bo.