Bild 848 Här har en bil startat. På reg.skylten står det O3372.