Bild 2055 1914 17 februari Muddring i fallet vid Åkerström uppströmsvy