Bild 3625 Skolfoto från Åsbräcka och namn framgår av bild 3626