Bild 3619 Skolfoto från Åsbräcka och namn framgår av bild 3620