Bild 17 Lyckeberg tegelbruk 1883-1907 som låg i höjd med Heden