Bild 3627 Skolfoto från Åsbräcka och namn framgår av bild 3628