Bild 3621 Skolfoto från Åsbräcka och namn framgår av bild 3622