Bild 3617 Skolfoto från Åsbräcka och namn framgår av bild 3618