Bild 4887 Spelmansstämma vid Tysslandagården, 1980 tal